с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

 Уеб дизайн с HTML & CSS 

Часовете са свързани и темите се надграждат през цялата програма. Не препоръчваме включването на ученици след началото на програмата. 
 
36 уч. часа
VIII-XII клас
Учители с интерес по темата

Програмата „Уеб дизайн с HTML & CSS“ провокира интереса на учениците към уеб дизайна и им помага да направят първите си стъпки в създаването на собствен уеб сайт. Младежите постепенно научават как да създават красиви и функционални уебстраници и се запознават с ключовите принципи на дизайна и структурирането на уебстраници с HTML и CSS, решават реални проблеми и прилагат наученото от учебните часове в практически задачи, като проектират и стилизират уебстраници. Уроците включват реални примери, дискусии, симулации, проучвания и игри, които засилват допълнително интереса на учениците към разглежданите теми. 

По време на обучението учениците работят в екип заедно със свои съученици, обсъждат, споделят и защитават идеи. По този начин програмата развива освен полезни технически умения и важни меки умения у учащите. 

Програмата е подходяща за въвеждане в темата уеб дизайн, но не покрива изцяло конспекта за профилирана подготовка.

Основни теми в програмата

topics-icon2
Основни принципи на уеб дизайна
topics-icon2
Стилизиране на уеб страници със CSS 
topics-icon2
Работа с цветове и цветови палитри 
topics-icon3
Работа с HTML елементи и структуриране на уеб страници 
topics-icon3
Разполагане и позициониране на елементите на уеб страница 
topics-icon3
Създаване и публикуване на уеб сайт 

Какви знания и умения придобиват учениците

решаване на проблеми презентиране творчество комуникация работа в екип уеб дизайн дизайн програмиране HTML & CSS

Какво могат да създадат учениците в края на програмата

В края на програмата учениците създават уеб сайт по предварително зададен стил. Сайтовете могат да се представят в различни училищни медии или по време на училищно събитие. 
Интегриране в училище
 • ИУЧ и ФУЧ
 • Разширена профилирана подготовка 
 • Разширена професионална подготовка
 • Извънкласни дейности 
 • Подходящо за STEM център 
Разпределение на темите
 • Всяка тема е с продължителност от 1 до 6 учебни часа.
 • Към всяка тема има предложение как и къде може да се раздели.
 • Препоръчително е провеждането на 3 учебни часа наведнъж. 
Преподавателски подходи
 • Разработка на проекти
 • Дискусии 
 • Екипна работа 
 • Самостоятелна работа, търсене и изследване 
 • Работилници
Връзка с други предмети
 • КМИТ
 • Информатика

Материали, включени в програмата

Подробно разписани уроци 
План на всеки урок
Инструкции и насоки за учителя за всеки час 
Презентации, игри, проектни файлове 
Ресурси за любознателни ученици

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Компютър 
(за всеки ученик)
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
tech-icon5
Инсталиран
софтуер
tech-icon5
Инсталиран браузър Chrome
tech-icon5
Сваляне на файлове
Инсталиран софтуер – Visual Studio Code (Резервен вариант - използване на Visual Studio Code онлайн редактор).
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
III клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
IV клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране със Scratch
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
V клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VI клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VII клас I 54 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Устойчив свят (зелени технологии)
V клас I 60 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 1)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 2)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Киберсигурност
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Създаване на мобилни приложения с APP Inventor
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Ускорено учене
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0