с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

Mатериали за практически упражнения по КМИТ

Часовете са свързани и темите се надграждат през цялата програма. Не препоръчваме включването на ученици след началото на програмата. 

51 уч. часа
VI клас
Учители по всички предмети

Програмата „Mатериали за практически упражнения по КМИТ за VI клас“ e комплект с надграждащи ресурси и практически задачи, които покриват всички 51 учебни часа от задължителната подготовка по предмета. Целта на тези материали е учениците да имат достъп до упражнения, чрез които да развиват уменията си в сферата на информационните технологии с минимална намеса от страна на преподавателя. Програмата е ценно допълнение към всички съществуващи учебници по предмета и може да се използва както в редовните часове, така и в извънкласни дейности, домашна работа и др. 

Учениците надграждат върху познанията от предходните класове, като развиват уменията си за работата с текстови документи, таблици и презентации с помощта на софтуер като Excel, Word и PowerPoint или еквивалентни. В учебните материали са включени още упражнения, свързани с търсене в интернет и основи на програмирането с Python. Програмата развива не само техническите компетенции, но и ценни меки умения, важни за всеки човек - решаване на проблеми, комуникация, презентационни умения, работа в екип и др. 

Основни теми в програмата

topics-icon2
Word, Excel, PowerPoint 
topics-icon2
Презентационни умения
topics-icon3
Разучаване и работа с нов софтуер
topics-icon2
Python

Какви знания и умения придобиват учениците

решаване на проблеми презентиране развиване на идеи комуникация работа в екип обработка и анализ на данни компютърна грамотност текстообработка основи на програмирането python

Какво могат да създадат учениците в края на програмата

Учениците създават презентации с тема по избор, в които използват наученото в рамките на програмата. Презентациите могат да бъдат представени в училищни медии или свързани с различни събития на училището. 

Всеки ученик избира един урок от изучаваните предмети в училище и подготвя документ с резюме - информация и снимки по темата на урока.
Интегриране в училище
 • Допълнение към задължителните часове по КМИТ 
 • ИУЧ и ФУЧ 
 • Занимания по интереси
 • Извънкласни дейности
Разпределение на темите
 • Всяка тема е с продължителност 1 учебен час.
Преподавателски подходи
 • Дискусии 
 • Екипна работа 
 • Разработка на проекти
 • Образователни игри
 • Самостоятелна работа, търсене и изследване 
Връзка с други предмети
 • КМИТ V клас
 • КМИТ VI клас
 • КМИТ VII клас

Материали, включени в програмата

Подробно разписани уроци 
Презентации, игри, проектни файлове 
Инструкции и насоки за учителя за всеки час 
Упражнения и примерни задачи 
Основни задачи по програмиране
Ресурси за любознателни ученици

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Компютър 
(за всеки ученик)
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
tech-icon5
Инсталиран
софтуер
Необходим е инсталиран MS Office пакет (Word, Excel, PowerPoint) или алтернативи. За програмирането е необходим инсталиран Visual Studio Code (Резервен вариант - използване на Visual Studio Code онлайн редактор).
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
III клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
IV клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране със Scratch
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
V клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VII клас I 54 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Устойчив свят (зелени технологии)
V клас I 60 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 1)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 2)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Киберсигурност
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Уеб дизайн и програмиране (HTML & CSS)
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Създаване на мобилни приложения с APP Inventor
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Ускорено учене
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0