с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

Разработка на компютърни игри (ниво 2)

Предназначена за ученици преминали през програма Разработка на компютърни игри (ниво 1) и с изявен интерес към технологии и програмиране. Часовете са свързани и темите се надграждат през цялата програма. Не препоръчваме включването на ученици след началото на програмата.

36 уч. часа
V-VII клас
Учители по програмиране или с изявен интерес

Програмата „Разработка на компютърни игри“ (ниво 2) надгражда наученото от учениците в ниво 1. Учениците продължават да задълбочават знанията си по приложно програмиране през пресъздаването на елементи от шест нови компютърни игри. Всяка от тях е по-сложна и допълваща знанията от предходните. За разработването на всяка игра са необходими между 2 и 8 учебни часа.

Програмата развива не само знанията и уменията по програмиране, но подпомага учениците да подобряват своето критично мислене и креативни умения чрез увлекателен подход и плавно създаване на все по-сложни и цялостни компютърни игри.

Основни теми в програмата

topics-icon1
Логически оператори "&&" и "||". Оператор за отрицание „!“
topics-icon2
Цикъл „For“
topics-icon2
Управление на играта с мишка или клавиши на клавиатурата

Какви знания и умения придобиват учениците

решаване на проблеми творчество Аналитично мислене  Логическо мислене програмиране приложно програмиране JavaScript

Какво могат да създадат учениците в края на програмата

Последните часове на програмата са отделени за работа по самостоятелен проект. Учениците упражняват наученото, като измислят и разработват собствена игра.
Интегриране в училище
 • Извънкласни дейности
 • ИУЧ, ФУЧ
 • Занимания по интереси
 • Подходящо за STEM център
 • Разширена профилирана подготовка
Разпределение на темите
 • Всяка тема е разпределена в 2 или 8 свързани учебни часа.
 • Към всяка тема има предложение как и къде може да се раздели.
 • Препоръчително е провеждането на 2 учебни часа наведнъж. 
Преподавателски подходи
 • Разработка на проекти
Връзка с други предмети
 • КМИТ
 • Информатика
 • Приложно програмиране

Материали, включени в програмата

План на всеки урок
Видео инструкции за учителя
Презентации
Демо видеа за игрите
Проектни файлове
Допълнителни задачи за любознателни ученици

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Компютър 
(за всеки ученик)
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
tech-icon5
Инсталиран 
браузър Chrome
tech-icon6
Инсталиран 
софтуер
tech-icon7
Сваляне на файлове
tech-icon8
Разархивиране 
на папки
Инсталиран софтуер – Visual Studio Code с разширение Brackets Extension Pack (Резервен вариант - използване на Visual Studio Code онлайн редактор).
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
III клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
IV клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране със Scratch
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
V клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VI клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VII клас I 54 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Устойчив свят (зелени технологии)
V клас I 60 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 1)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Киберсигурност
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Уеб дизайн и програмиране (HTML & CSS)
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Създаване на мобилни приложения с APP Inventor
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Ускорено учене
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0