с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

Mатериали за практически упражнения по КМИТ

Часовете са свързани и темите се надграждат през цялата програма. Не препоръчваме включването на ученици след началото на програмата.  

32 уч. часа
III клас
Учители по всички предмети

Програмата „Материали за практически упражнения по КМИТ за III клас“ надгражда задължителната подготовка по компютърно моделиране в училище и е полезно допълнение към всички съществуващи учебници.  

Материалите са изцяло практически и запознават учениците с основни принципи на различни устройства, работа в дигитална среда и основи на програмирането през разнообразни задачи. През платформи като Scratch, VexCode VR, Code.org сложните теоретични концепции от програмирането са структурирани в лесни за разбиране блокови команди, които са увлекателни и интересни за учениците. Във всеки урок децата разработват свои проекти и се научат през практика на логична подредба на блоков код, координатна система и движение в нея, работа със среда и герои, включително и как да ги озвучат. Постепенно се научават как да създават условия за изпълнение на различни команди и как да ги повтарят автоматично. 

Програмата включва също полезни практики за безопасност в интернет - създаване на защитени профили и рискове на общуването в дигитална среда. Уроците помагат на учениците да упражняват и затвърждават знанията си и да стават все по-уверени в работата с компютър. 

Основни теми в програмата

topics-icon1
Хардуер
topics-icon2
Дигитални устройства
topics-icon3
Работа с файлове
topics-icon2
Блоково програмиране
topics-icon3
Дигитална идентичност

Какви знания и умения придобиват учениците

решаване на проблеми концентрация Интернет безопасност Логическо мислене програмиране блоково програмиране компютърна грамотност

Какво могат да създадат учениците в края на програмата

В края на учебната година са отделени часове, в които учениците да изработят свой проект (анимация и/или игра), в който да бъде включено наученото през годината. 
Интегриране в училище
 • Допълнение към задължителните часове по компютърно моделиране 
 • ИУЧ, ФУЧ
 • Занимания по интереси
 • Извънкласни дейности
Разпределение на темите
 • Всяка тема е с продължителност от 1 до 4 учебни часа.
 • Към всяка тема има предложение как и къде може да се раздели.
Преподавателски подходи
 • Дискусии
 • Екипна работа
 • Разработка на проекти 
 • Образователни игри 
Връзка с други предмети
 • Компютърно моделиране IV клас 
 • Компютърно моделиране III клас 

Материали, включени в програмата

Подробно разписани уроци
Основни задачи по програмиране
Инструкции и насоки за учителя за всеки час 
Упражнения и примерни задачи 
Ресурси за любознателни ученици
Презентации, игри, тестове 

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Компютър 
(за всеки ученик)
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
IV клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране със Scratch
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
V клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VI клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VII клас I 54 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Устойчив свят (зелени технологии)
V клас I 60 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 1)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 2)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Киберсигурност
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Уеб дизайн и програмиране (HTML & CSS)
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Създаване на мобилни приложения с APP Inventor
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Ускорено учене
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0