с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

Програмиране с платка Micro:bit 

Часовете са свързани и темите се надграждат през цялата програма. Не препоръчваме включването на ученици след началото на програмата. 

36 уч. часа
III-IV клас
Учители по всички предмети

Програмата „Програмиране с платка Micro:bit“ използва интереса на учениците към различни джаджи и технологии, за да развие тяхното логическо мислене и да ги запознае с основните концепции в програмирането. Учениците бързо и уверено напредват в темата като разработват занимателни практически проекти на платката Micro:bit.

Платката използва визуално (блоково) програмиране, което е подобно на вече познатия за учениците Scratch. По този начин децата лесно навлизат в основите на програмирането, като се забавляват и разработват собствени игри и проекти. Учениците бързо виждат резултата от своята работа и са още по-мотивирани за следващите си проекти. Включването на хардуерния компонент през платката Micro:bit допълнително провокира интереса на много деца и към сферата на роботиката, която става все по-застъпена в съвременния свят. 

С разнообразните практически задачи в програмата децата развиват още умението да разбиват решението на един сложен проблем на кратки и ясни стъпки. Усвояването на този подход им е полезно не само в програмирането, но и в различни житейски ситуации. Успешното преминаване през програмата помага на учениците и по-лесно да навлязат в други по-сложни езици за програмиране. 

Програмата „Програмиране с платка Micro:bit“ е идентична като съдържание за двете възрастови групи III-IV и V-VII клас. В прогимназиален курс е заложено учениците да минават по-бързо през материала и да създават повече проекти. 

Основни теми в програмата

topics-icon2
Променливи, условия, цикли, дебъгване 
topics-icon3
Сензор за светлина, температура, акселерометър, радио и музика

Какви знания и умения придобиват учениците

програмиране творчество Логическо мислене работа в екип решаване на проблеми

Какво могат да създадат учениците в края на програмата

Учениците завършват програмата със създаване на индивидуален или екипен проект на Micro:bit. Те могат да използват разнообразни сензори и функции на платката, за да реализират интересни проекти по тяхна идея.
Интегриране в училище
 • ИУЧ и ФУЧ
 • Занимания по интереси
 • Извънкласни дейности
 • Подходящо за STEM център 
Разпределение на темите
 • Всяка тема е с продължителност от 1 до 4 учебни часа.
 • Към всяка тема има предложение как и къде може да се раздели.
 • Препоръчително е провеждането на 2 учебни часа наведнъж. 
Преподавателски подходи
 • Дискусии 
 • Разработка на проекти
 • Екипна работа 
 • Самостоятелна работа, търсене и изследване 
Връзка с други предмети
 • Компютърно моделиране III клас
 • Компютърно моделиране VI клас

Материали, включени в програмата

Подробно разписани уроци 
План на всеки урок
Инструкции и насоки за учителя за всеки час 
Упражнения и примерни задачи 
Ресурси за любознателни ученици
Презентации, игри, проектни файлове 

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Компютър 
(за всеки ученик)
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
tech-icon5
Micro:bit комплект
за всеки ученик
tech-icon6
Работещ USB port на всеки компютър
За максимален ефект от програмата препоръчваме да осигурите физически платки Micro:bit за провеждането на часовете. Ако не разполагате с платки Micro:bit, може да проведете по-голяма част от програмата и изцяло с виртуална платка. 
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
III клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
IV клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране със Scratch
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
V клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VI клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VII клас I 54 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Устойчив свят (зелени технологии)
V клас I 60 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 1)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 2)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Киберсигурност
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Уеб дизайн и програмиране (HTML & CSS)
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Създаване на мобилни приложения с APP Inventor
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Ускорено учене
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0