с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

Киберсигурност 

Часовете са разделени на тематични модули. Възможно е включването на нови ученици в началото на всеки модул. 

36 уч. часа
V-VII клас
Учители по всички предмети

Програмата „Киберсигурност“ запознава учениците с важните теми за безопасно и отговорно използване на технологиите и дигиталните устройства в съвременния свят. Уроците развиват ключови умения за дигитална грамотност по увлекателен начин, като превръщат сложните и непознати термини в интересна и достъпна информация с ясно приложение в ежедневието на децата и младежите.

Темите в програмата са фокусирани върху практични съвети и основни принципи, които помагат на учениците да бъдат по-защитени и отговорни при използване на интернет и социалните мрежи без да се навлиза в сложни технически детайли.

Програмата използва интереса на учениците към хакерството, за да ги научи сами да разпознават потенциалните рискове в онлайн пространството и да прилагат полезни практики за защита. Уроците включват множество интерактивни дейности, реални примери, дискусии, симулации, проучвания и игри, които засилват интереса на децата към разглежданите теми и ги превръщат в осъзнати дигитални граждани. В допълнение учениците развиват ценни меки умения, важни за всеки човек - решаване на проблеми, комуникация, презентационни умения, работа в екип и др.

Основни теми в програмата

topics-icon1
Предпазване на личните данни 
topics-icon2
Ефективна и добронамерена комуникация онлайн и офлайн 
topics-icon2
Оптимизиране на търсенето и оценяването на информация онлайн 
topics-icon2
Рисковете на киберпространството и как да ги разпознаваме
topics-icon2
Управление на дигиталната идентичност
topics-icon2
Запознаване с авторското право 

Какви знания и умения придобиват учениците

дигитална грамотност работа в екип критично мислене  презентиране комуникация решаване на проблеми

Какво могат да създадат учениците в края на програмата

Учениците завършват с екипен финален проект, свързан с интересна за тях тема от сферата на киберсигурността.
Интегриране в училище
 • Извънкласни дейности
 • ИУЧ, ФУЧ
 • Занимания по интереси
 • Подходящо за STEM център
Разпределение на темите
 • Всяка тема е с продължителност от 1 до 4 учебни часа.
 • Към всяка тема има предложение как и къде може да се раздели.
 • Препоръчително е провеждането на 2 учебни часа наведнъж. 
Преподавателски подходи
 • Дискусии
 • Екипна работа  
 • Образователни игри 
 • Самостоятелна работа, търсене и изследване
 • Разработка на проекти
Връзка с други предмети
 • Компютърно моделиране III клас
 • Компютърно моделиране IV клас
 • КМИТ V клас
 • КМИТ VI клас
 • КМИТ VII клас
 • Час на класа

Материали, включени в програмата

Подробно разписани уроци 
План на всеки урок
Инструкции и насоки за учителя за всеки час 
Презентации, игри, проектни файлове 
Ресурси за любознателни ученици

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Компютър 
(за всеки ученик)
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
tech-icon7
Сваляне на файлове
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
III клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
IV клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране със Scratch
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
V клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VI клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VII клас I 54 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Устойчив свят (зелени технологии)
V клас I 60 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 1)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 2)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Уеб дизайн и програмиране (HTML & CSS)
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Създаване на мобилни приложения с APP Inventor
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Ускорено учене
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0