с подкрепата на Фондация “Америка за България”

Често задавани въпроси

Какви програми предлага платформата?
Платформата Буки.bg предлага за учебната 2024-2025 г. 15 образователни програми за ученици от III до XII клас. Програмите покриват актуални теми, свързани с дигитална грамотност, програмиране, зелени технологии, екология, умения за учене и др. Всички програми може да разгледате в страницата Програми.
Какво включва един абонамент?

Всеки абонамент за Буки.bg включва:

 • Достъп до платформата за 1 учебна година
 • Достъп до всички програми за съответната възрастова група
 • Неограничен брой учители, които използват платформата от училището
 • Неограничен брой групи с ученици
 • Гъвкавост за промяна и добавяне на програми през годината
 • Консултации и подкрепа за използването на платформата и програмите
 • Ексклузивни уебинари за допълнителни идеи по прилагане на програмите
 • Общност на учители, които използват платформата.
Каква е продължителността на всяка програма?
Програмите са с различна продължителност. Най-често те са в рамките на 36 учебни часа, което позволява лесното им внедряване в занимания по 1 час седмично в рамките на един срок. Този формат позволява и комбинирането на две програми в рамките на една учебна година. Част от програмите (Допълнителните материали по КМИТ) покриват заложените в учебната програма часове за съответния клас и могат да се използват директно в тези часове като допълнителен ресурс.
Ако съм учител, как мога да ползвам програма от платформата?
Към момента не предлагаме индивидуални учителски абонаменти за платформата. Ако искате да преподавате програма от Буки.bg, обсъдете идеята с директора на своето училище и го насърчете да кандидатства за абонамент. След това ще получите достъп до платформата - Вие и други Ваши колеги.
Как да използвате безплатния училищен абонамент?

Може да използвате програмите на Буки.bg по много различни начини:

 • като занимания по интереси;
 • като ФУЧ или ИУЧ към общообразователните предмети;
 • като извънкласна дейност, която да провокира интереса и любопитството на учениците по актуални теми;
 • като допълнение към разширената професионална или профилирана подготовка в гимназиален етап.
Колко програми можете да използвате за една година?
Училищата с активиран абонамент нямат ограничение колко и кои програми да използват през една учебна година за избраната от тях възрастова група. Дори и в средата на учебната година училищата могат да решат да организират група за нова програма през втори срок и да я осъществят.
Следващата година училището ще продължи ли да има достъп до програмите?
Да, ако подновите абонамента на училището. Подновеният абонамент осигурява достъп до актуализирани и подобрени програми, както и до изцяло нови програми всяка година.
Колко учители от едно училище могат да ползват програмите в платформата?
Няма ограничение колко и кои учители ще ползват платформата. Препоръката ни е да подсигурите достъп на онези, които активно биха я използвали да преподават новите предмети.
За кои училища са подходящи програмите в платформата?

Програмите са подходящи за всички училища. Особено ценни са за училища, които имат профили, свързани с компютърно моделиране и информационни технологии, програмиране или професионални паралелки свързани с технологии и програмиране. 

Програмите са много подходящи за извънкласни дейности, което ги прави атрактивни още за общностни центрове, Обединени детски комлекси, Младежки домове и др.

Кои учители могат да преподават програмите в платформата?
Повечето програми са разработени така, че могат да се преподават от всички учители, без значение от тяхната специализация и квалификация. За някои от програмите, които са по-сложни и изискват повече теоретична подготовка, е отбелязано изрично, че препоръчваме те да се водят от учители по програмиране или от хора, които имат задълбочен интерес и са готови да инвестират повече време за подготовка на уроците.
Каква подкрепа могат да очакват училищата при избора на учебните програми?
Преди началото на учебната 2024-2025 ще организираме на специални уебинари, на които да дадем допълнителни съвети и идеи как най-добре да изберете и организирате програмите в училище. Следете сайта ни и каналите ни във фейсбук и инстаграм за подробности.
Кой и как разработва програмите?
Програмите са разработени от образователни експерти с опит като преподаватели в училище и в школите на „Училищна Телерик Академия“ и „Технократи“ . В разработката на програмите и тяхното подобряване разчитаме много и на обратната връзка на учители, които също прилагат програмите в работата си. Ако искате да ни подкрепите, да споделите идеи за подобрение или как да развием допълнително ресурсите, пишете ни на info@buki.bg.
В кои часове могат да се използват програмите?

Програмите могат да се прилагат в различни часове в замисимост от това как решите да ги използвате. Част от програмите са подходящи за допълнение към часовете по общообразователните предмети. Такива са програмите "Допълнителни материали за практически упражнения по КМИТ". Те следват учебната програма и предлагат разнообразни, практични задачи и упражнения за всеки час.

Програмата "Устойчив свят" позволяват съчетаването на предметните знания от няколко предмета. Уроците са подходящи още за провеждане като STEM занимания и мултидисциплинарни уроци.

Други програми са подходящи за извънкласни дейности, избираеми или факултативни дисциплини, занимания по интереси или допълнителна професионална или профилирана подготовка. Всяко училище има свобода да реши как да ги използа спрямо своя профил, цели и учебна програма.

Къде може да видите какво включва всяка програма?

Какво включва всяка програма може да видите в описанията на отделните програми в страница Програми. В платформата Буки.bg ще имате достъп също до конспект, който подробно описва темите и разпределенията за всеки учебен час.

Как да изберете учителите, които да преподават програмите от платформата?

На първо място попитайте учителите в училище дали имат интерес към някоя от програмите. Вярваме, че най-добрият начин програмите да са ефективни за учениците е самите  учителите да са мотивирани да ги преподават. Ако няма интерес от страна на учителите, опитайте да ги убедите, че преподаването на тези предмети ще е полезно и за развиването на собствените им умения. Дайте им възможност да се запознаят подробно с програмите на сайта. Обсъдете заедно кои са най-подходящите програми за Вашите ученици и им позволете да споделят своето мнение.

Нужен ли е абонамент за всяка програма?

Не е необходим отделен абонамент за всяка програма. Абонаментите включват достъп до всички програми за определена възрастова група.

За какъв период от време важи един абонамент?

Един абонамент важи за една учебна година.

Колко абонамента може да закупи едно училище?

Абонаментите са училищни и дават достъп до всички програми в определена възрастова група. В този смисъл училището активира един абонамент за една учебна година, който може да се използва от неограничен брой учители.

Каква е разликата между абонамент и програма?

Абонаментът включва достъп до всички програми за определена възрастова група. Една програма включва само и единствено достъп до тази единствена програма на платформата.