с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

Блоково програмиране със Scratch 

Часовете са свързани и темите се надграждат през цялата програма. Не препоръчваме включването на ученици след началото на програмата. Програмата е подходяща както за ученици с предишен опит със Scratch, така и за напълно начинаещи. 

36 уч. часа
III-IV клас
Учители по всички предмети

Платформата Scratch е включена в задължителните часове по компютърно моделиране, но често времето, което ѝ се отделя не е достатъчно, за да провокира интереса на учениците и да разкрие пълните си възможности пред тях. „Блоково програмиране със Scratch“ наваксва тези пропуски и позволява затвърждаване и разширяване на знанията от задължителната подготовка. С допълнителните часове учениците се упражняват, изследват повече функционалности на Scratch и засилват мотивацията си в сферата на програмирането.

Програмата включва ключови теми, свързани с програмирането, като се стреми да не навлиза в сложни детайли, алгоритми и процеси, които намаляват интереса на най-малките ученици. Уроците са структурирани под формата на разнообразни проекти - игри и анимации, които провокират любопитството на учениците и ги превръщат от консуматори в ентусиазирани създатели. Задачите са подбрани така, че децата бързо виждат резултати от труда си и се забавляват, докато неусетно навлизат в основите на програмирането. Част от уроците използват естествения интерес на учениците към игрите и ги предизвикват сами да ги създават, а след това да се наслаждават на резултата. Други задачи са свързани с рисуване, творчество и създаване на собствени герои и сцени. По този начин програмата запалва интереса на децата не само към програмирането, но и към различни дигитални изкуства. Така в края на „Блоково програмиране със Scratch“ учениците имат и още един полезен инструмент, чрез който да изразяват своите идеи и таланти. 

Основни теми в програмата

topics-icon2
Създаване на игри и анимации в Scratch
topics-icon2
Запознаване с основни концепции в програмирането
topics-icon3
Рисуване и създаване на герои и сцени 

Какви знания и умения придобиват учениците

програмиране творчество Логическо мислене работа в екип решаване на проблеми дизайн разказване на истории

Какво могат да създадат учениците в края на програмата

Учениците могат да създадат отборна игра и всеки да отговаря за различен елемент - звук, спрайтове, код, история. Може да представите създадените от учениците игри по време на Дни на отворените врати, друго училищно събитие или в училищните медии, за да ги видят родители и училищната общност.  
Интегриране в училище
 • ИУЧ и ФУЧ
 • Занимания по интереси
 • Извънкласни дейности
 • Подходящо за STEM център 
Разпределение на темите
 • Всяка тема в програмата е разпределена в 1 учебен час. 
Преподавателски подходи
 • Дискусии 
 • Екипна работа 
 • Разработка на проекти
 • Работилници
 • Самостоятелна работа, търсене и изследване 
Връзка с други предмети
 • Компютърно моделиране III клас
 • Компютърно моделиране VI клас

Материали, включени в програмата

Подробно разписани уроци 
План на всеки урок
Инструкции и насоки за учителя за всеки час 
Упражнения и примерни задачи 
Ресурси за любознателни ученици
Презентации, игри, проектни файлове 

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Компютър 
(за всеки ученик)
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
III клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
IV клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
V клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VI клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VII клас I 54 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Устойчив свят (зелени технологии)
V клас I 60 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 1)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 2)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Киберсигурност
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Уеб дизайн и програмиране (HTML & CSS)
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Създаване на мобилни приложения с APP Inventor
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Ускорено учене
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0