с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

Mатериали за практически упражнения по КМИТ

Часовете са свързани и темите се надграждат през цялата програма. Не препоръчваме включването на ученици след началото на програмата. 

54 уч. часа
VII клас
Учители по всички предмети

Програмата „Mатериали за практически упражнения по КМИТ за VII клас“ e комплект с надграждащи ресурси и задачи, които покриват всички 54 учебни часа от задължителната подготовка по предмета. Целта на тези материали е учениците да имат достъп до упражнения, чрез които да развиват уменията си в сферата на информационните технологии с минимална намеса от страна на преподавателя. Програмата е ценно допълнение към всички съществуващи учебници по предмета. 

Решаването на увлекателни и практически задачи провокира учениците сами да надграждат знанията си от предходните класове, да задълбочават уменията си за работата с текстови документи, таблици и презентации (през Excel, Word и PowerPoint или еквивалентни софтуер продукти) и да откриват полезни нови функционалности на съответния софтуер. Постепенно учениците надграждат опита си и създават комплексни проекти изискващи познания в използването на множество различни софтуера. В учебните материали са включени още упражнения, свързани с търсене в интернет и основи на програмирането с Python и JavaScript.  

Основни теми в програмата

topics-icon2
Word, Excel, PowerPoint 
topics-icon2
Презентационни умения
topics-icon3
Разучаване и работа с нов софтуер
topics-icon2
Python

Какви знания и умения придобиват учениците

решаване на проблеми презентиране развиване на идеи комуникация работа в екип обработка и анализ на данни компютърна грамотност текстообработка основи на програмирането python

Какво могат да създадат учениците в края на програмата

 • Учениците могат да създадат училищен вестник, в който да пишат и форматират сами текстове.  
 • Учениците могат да подготвят презентации на различни теми, които да представят пред по-малките ученици в училището. Те могат да са свързани с глобални проблеми, безопасност в интернет или конкретен учебен предмет.  
 • Седмокласниците могат да създадат собствен училищен годишник, в който всеки ученик да вложи собствена снимка и послание.  
Интегриране в училище
 • Допълнение към задължителните часове по КМИТ 
 • ИУЧ и ФУЧ 
 • Занимания по интереси
 • Извънкласни дейности
Разпределение на темите
 • Всяка тема е с продължителност 1 учебен час.
Преподавателски подходи
 • Дискусии 
 • Екипна работа 
 • Разработка на проекти
 • Образователни игри
 • Самостоятелна работа, търсене и изследване 
Връзка с други предмети
 • КМИТ VII клас 
 • КМИТ V клас
 • КМИТ VI клас

Материали, включени в програмата

Подробно разписани уроци 
Презентации, игри, проектни файлове 
Инструкции и насоки за учителя за всеки час 
Упражнения и примерни задачи 
Основни задачи по програмиране
Ресурси за любознателни ученици

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Компютър 
(за всеки ученик)
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
tech-icon5
Инсталиран
софтуер
Необходим е инсталиран MS Office пакет (Word, Excel, PowerPoint) или алтернативи. За програмирането е необходим инсталиран Visual Studio Code (Резервен вариант - използване на Visual Studio Code онлайн редактор).
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
III клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
IV клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране със Scratch
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
V клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VI клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Устойчив свят (зелени технологии)
V клас I 60 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 1)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 2)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Киберсигурност
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Уеб дизайн и програмиране (HTML & CSS)
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Създаване на мобилни приложения с APP Inventor
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Ускорено учене
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0