с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

Устойчив свят (Зелени технологии)

Всеки час е самостоятелна тема. Нови ученици могат да се включат по всяко време.

36 уч. часа
V-VII клас
Учители по всички предмети

Програмата „Устойчив свят“ помага на учениците да се запознаят с актуални проблеми на глобалния свят като климатичните промени и отпечатъка на човечеството върху природата. Увлекателните уроци на различни теми провокират учениците сами да търсят възможни решения за предизвикателствата на съвремието и бъдещето, като комбинират знания от различни учебни предмети, творчески подход и критично мислене.

Всеки урок в програмата включва дискусия, свързана с темата на часа, която ангажира учениците с представения проблем и провокира разсъждения за причините и възможните решения. През игрови подход, решаване на каузи и допълнителни материали, учениците развиват свои собствени идеи за по-устойчив свят.

Основни теми в програмата

topics-icon2
Възобновяеми и алтернативни източници на енергия
topics-icon2
Глобални проблеми
topics-icon3
Решаване на проблеми
topics-icon3
Човешкият отпечатък върху планетата

Какви знания и умения придобиват учениците

Самоинициативност презентиране работа в екип Критично мислене Аналитично мислене развиване на идеи

Какво могат да създадат учениците в края на програмата

В края на програмата учениците създават собствен макет на устойчива сграда или устойчив квартал, в който прилагат знанията, придобити през учебната година.
Интегриране в училище
 • Извънкласни дейности
 • ИУЧ, ФУЧ
 • Занимания по интереси
 • Подходящо за STEM център 
 • Бинарни и мултидисциплинарни уроци
Разпределение на темите
 • Всяка тема обхваща 1 учебен час.
 • По преценка на преподавателя е възможно провеждането на една тема и в 2 учебни часа наведнъж (блок).
Преподавателски подходи
 • Дискусии 
 • Екипна работа 
 • Образователни игри
 • Игровизация
 • Разработка на проекти
Връзка с други предмети
 • Човекът и природата
 • Физика
 • Химия
 • Математика
 • Биология
 • География и икономика

Материали, включени в програмата

Подробно разписани уроци 
План на всеки урок
Инструкции и насоки за учителя за всеки час 
Презентации, игри, проектни файлове
Упражнения и примерни задачи
Ресурси за любознателни ученици

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Кутия
„Устойчив свят“
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
Кутията осигурява допълнителни материали за пълноценно прилагане на програмата в клас. Тя включва възможности за практическо приложение на наученото, игровизацията на часовете и засилва мотивацията на учениците към включените теми. Една кутия е подходяща за използване от 30 ученици и се закупува допълнително на цена от 800 лв. (без ДДС).
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
III клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
IV клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране със Scratch
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
V клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VI клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VII клас I 54 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 1)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 2)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Киберсигурност
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Уеб дизайн и програмиране (HTML & CSS)
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Създаване на мобилни приложения с APP Inventor
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Ускорено учене
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0