с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

Mатериали за практически упражнения по КМИТ

Часовете са свързани и темите се надграждат през цялата програма. Не препоръчваме включването на ученици след началото на програмата.  

32 уч. часа
IV клас
Учители по всички предмети

Програмата „Материали за практически упражнения по КМИТ за IV клас“ надгражда задължителната подготовка по компютърно моделиране в училище и е полезно допълнение към всички съществуващи учебници.  

Материалите надграждат уменията на учениците от предходния III клас за работа с дигитални устройства, комуникация в дигитална среда и създаване на програмен код в платформата за блоково програмиране Scratch. Уроците са организирани по увлекателен начин през разнообразни задачи със силно практическо приложение. Всеки час учениците разработват свои проекти и затвърждават знанията си за логична подредба на блоков код, координатна система и движение в нея, работа със среда и герои, добавят използване на разклонени алгоритми, цикли, променливи и условия за тяхното изпълнение. 

През уроците в програмата учениците упражняват още сърфиране в интернет, как да създават и поддържат своите профили и да се защитават при общуване в дигитална среда. 

Основни теми в програмата

topics-icon1
Хардуер
topics-icon2
Дигитални устройства
topics-icon3
Работа с файлове
topics-icon2
Блоково програмиране
topics-icon3
Дигитална идентичност

Какви знания и умения придобиват учениците

решаване на проблеми концентрация Логическо мислене компютърна грамотност програмиране блоково програмиране

Какво могат да създадат учениците в края на програмата

Създадените от учениците игри, анимации или образователни презентации по време на учебния процес могат да бъдат споделени в платформата Scratch, където всеки ученик в училището да ги види и изпробва. Линкове могат да бъдат разпространени и през училищните медии. 
Интегриране в училище
 • Допълнение към задължителните часове по компютърно моделиране
 • ИУЧ и ФУЧ
 • Занимания по интереси
 • Извънкласни дейности 
Разпределение на темите
 • Всяка тема е с продължителност от 1 до 4 учебни часа.
 • Към всяка тема има предложение как и къде може да се раздели.
Преподавателски подходи
 • Дискусии
 • Екипна работа
 • Разработка на проекти 
 • Образователни игри 
Връзка с други предмети
 • Компютърно моделиране IV клас 
 • Компютърно моделиране III клас 

Материали, включени в програмата

Подробно разписани уроци
Основни задачи по програмиране
Инструкции и насоки за учителя за всеки час 
Упражнения и примерни задачи 
Ресурси за любознателни ученици
Презентации, игри, тестове 

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Компютър 
(за всеки ученик)
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
III клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране със Scratch
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
V клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VI клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VII клас I 54 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Устойчив свят (зелени технологии)
V клас I 60 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 1)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 2)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Киберсигурност
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Уеб дизайн и програмиране (HTML & CSS)
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Създаване на мобилни приложения с APP Inventor
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Ускорено учене
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0