с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

Ускорено учене 

Часовете са разделени на тематични модули. Възможно е включването на нови ученици в началото на всеки модул. Програмата е много полезна за кандидат-студенти и ученици, които се подготвят за тежки изпити и усвояват голямо количество нова информация. 
36 уч. часа
VIII-XII клас
Учители по всички предмети

Програмата „Ускорено учене“ подкрепя учениците да развият умения за по-ефективно учене, усвояване на нова информация, комбиниране на знания от различни сфери и справяне с комплексни проблеми. Тези умения са особено ценни в гимназиален курс, когато с всяка следваща година учениците трябва да обработват все повече нова информация по различните предмети, но рядко се работи за подобряване на самия процес на учене. 

Програмата представлява цялостен и интегриран подход към ученето, който не само подготвя учениците да се справят по-уверено със задачите си в училище, но и ги запознава с умения, които ще им бъдат полезни през целия живот. 

В уроците по „Ускорено учене“ учениците усвояват полезни техники за бързо четене, подобряване на паметта и креативното мислене, които дават бързи резултати и допълнително повишават мотивацията за работа в час. Учениците се научават как да използват мисловни карти, нови методи за усвояване на информация и разбират по-добре как работи мозъкът. Неусетно ученето става бързо, лесно и интересно, вместо мъчително, трудно и скучно. В програмата са включени и много игри, които лесно демонстрират колко голям е потенциалът на човешкия мозък.

Основни теми в програмата

topics-icon2
Kак функционира мозъкът 
topics-icon2
Мисловни карти и техники за бързо четене 
topics-icon2
Стимулиране на креативността 
topics-icon3
Как учим – основни принципи 
topics-icon3
Техники за подобряване на паметта 

Какви знания и умения придобиват учениците

ефективно учене творчество логическо мислене  концентрация техники за по-бързо четене техники за подобряване на паметта техники за по-ефективно писане

Какво могат да създадат учениците в края на програмата

Учениците изработват образователен материал по избрана от тях самите тема и учебен предмет. Образователният материал може да бъде мисловна карта, кратко видео, брошура или презентация, която да представят пред своя клас. Създаденият материал илюстрира придобитите умения от програмата и е допълнителен полезен ресурс за останалите ученици.   
Интегриране в училище
  • Свободно избираеми предмети 
  • Извънкласни дейности 
Разпределение на темите
  • Всяка тема е с продължителност 1 или 2 учебни часа.
  • Към всяка тема има предложение как и къде може да се раздели.
Преподавателски подходи
  • Дискусии 
  • Екипна работа 
  • Разработка на проекти
  • Образователни игри 
Връзка с други предмети
  • Програмата помага при изучаването на всички учебни предмети. 

Материали, включени в програмата

Подробно разписани уроци 
План на всеки урок
Инструкции и насоки за учителя за всеки час 
Упражнения и примерни задачи 
Ресурси за любознателни ученици
Презентации, игри и други файлове 

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Компютър 
(за учениците - само за  2-3 теми)
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
tech-icon5
Канцеларски
материали
Канцеларски материали (бели листа А4, А3, А1, цветни флумастери, моливи и др.) 
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
III клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
IV клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране със Scratch
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
V клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VI клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VII клас I 54 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Устойчив свят (зелени технологии)
V клас I 60 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 1)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 2)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Киберсигурност
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Уеб дизайн и програмиране (HTML & CSS)
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Създаване на мобилни приложения с APP Inventor
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0