с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

Разработка на компютърни игри (ниво 1)

Предназначена за ученици с изявен интерес към технологии и програмиране. Часовете са свързани и темите се надграждат през цялата програма. Не препоръчваме включването на ученици след началото на програмата.

36 уч. часа
V-VII клас
Учители по програмиране или с изявен интерес

Програмата „Разработка на компютърни игри“ (ниво 1) въвежда учениците в света на приложното програмиране и основополагащите за него знания и умения през любима тема - игрите. Програмата надгражда часовете по блоково и визуално програмиране, като учи децата самостоятелно да изписват кода на програмите. В часовете учениците работят по пресъздаването на елементи от четири компютърни игри, като по забавен и увлекателен начин неусетно се запознават с една от най-популярните технологии за създаване на съдържание за уеб – JavaScript. Уроците се надграждат логично и предизвикват учащите да упражнят знанията си и да усвояват нови концепции. 

Програмата подкрепя учениците още да подобряват своето критично мислене и креативни умения чрез увлекателен подход и плавно създаване на все по-сложни и цялостни компютърни игри.

Основни теми в програмата

topics-icon1
Позициониране на изображения в координатна система
topics-icon2
Аритметични операции със стойностите на числови променливи
topics-icon3
Оператори за сравнение
topics-icon2
Създаване на променливи
topics-icon3
Размяна на стойностите на две променливи
topics-icon3
Условна конструкция с две разклонения и вложени условни конструкции (if, else).

Какви знания и умения придобиват учениците

решаване на проблеми творчество Аналитично мислене  Логическо мислене програмиране приложно програмиране JavaScript
Интегриране в училище
 • Извънкласни дейности
 • ИУЧ, ФУЧ
 • Занимания по интереси
 • Подходящо за STEM център
 • Разширена профилирана подготовка 
Разпределение на темите
 • Всяка тема е разпределена в 4 или 8 свързани учебни часа.
 • Към всяка тема има предложение как и къде може да се раздели.
 • Препоръчително е провеждането на 2 учебни часа наведнъж. 
Преподавателски подходи
 • Разработка на проекти
Връзка с други предмети
 • КМИТ
 • Информатика
 • Приложно програмиране

Материали, включени в програмата

План на всеки урок
Видео инструкции за учителя
Презентации
Демо видеа за игрите
Проектни файлове
Допълнителни задачи за любознателни ученици

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Компютър 
(за всеки ученик)
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
tech-icon5
Инсталиран 
браузър Chrome
tech-icon6
Инсталиран 
софтуер
tech-icon7
Сваляне на файлове
tech-icon8
Разархивиране 
на папки
Инсталиран софтуер – Visual Studio Code с разширение Brackets Extension Pack (Резервен вариант - използване на Visual Studio Code онлайн редактор).
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
III клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
IV клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране със Scratch
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
V клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VI клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VII клас I 54 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Устойчив свят (зелени технологии)
V клас I 60 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 2)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Киберсигурност
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Уеб дизайн и програмиране (HTML & CSS)
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Създаване на мобилни приложения с APP Inventor
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Ускорено учене
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0