с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

Mатериали за практически упражнения по КМИТ

Часовете са свързани и темите се надграждат през цялата програма. Не препоръчваме включването на ученици след началото на програмата. 

51 уч. часа
V клас
Учители по всички предмети

Програмата „Mатериали за практически упражнения по КМИТ за V клас“ e комплект с надграждащи ресурси и задачи, които покриват всички 51 учебни часа от задължителната подготовка по предмета. Целта на тези материали е учениците да имат достъп до упражнения, чрез които да развиват уменията си в сферата на информационните технологии с минимална намеса от страна на преподавателя. Програмата е ценно допълнение към всички съществуващи учебници по предмета и може да се използва както в редовните часове, така и в извънкласни дейности, домашна работа и др. 

Учениците надграждат върху знанията си от предходните класове, като се запознават с работата с текстови документи, таблици и презентации с помощта на софтуер като Excel, Word и PowerPoint или еквивалентни.  

Тази програма предлага разнообразни и увлекателни практически задачи, които мотивират учениците да разучат и да се запознаят с функциите на съответния софтуер. Програмата развива не само техническите умения на учениците, но и ценни меки умения, важни за всеки съвременен човек -  решаване на проблеми, комуникация, презентационни умения, работа в екип и др. 

Основни теми в програмата

topics-icon2
Word, Excel, PowerPoint 
topics-icon2
Презентационни умения
topics-icon3
Разучаване и работа с нов софтуер

Какви знания и умения придобиват учениците

решаване на проблеми презентиране развиване на идеи комуникация работа в екип обработка и анализ на данни компютърна грамотност текстообработка

Какво могат да създадат учениците в края на програмата

Учениците създават презентации с тема по избор, в които използват наученото в рамките на програмата. Презентациите могат да бъдат представени в училищни медии или свързани с различни събития на училището. 

Всеки ученик избира един урок от изучаваните предмети в училище и подготвя документ с резюме - информация и снимки по темата на урока. 
Интегриране в училище
 • Допълнение към задължителните часове по КМИТ 
 • ИУЧ и ФУЧ 
 • Занимания по интереси
 • Извънкласни дейности
Разпределение на темите
 • Всяка тема е с продължителност 1 учебен час.
Преподавателски подходи
 • Дискусии 
 • Екипна работа 
 • Разработка на проекти
 • Образователни игри
 • Самостоятелна работа, търсене и изследване 
Връзка с други предмети
 • КМИТ V клас
 • КМИТ VI клас
 • КМИТ VII клас

Материали, включени в програмата

Подробно разписани уроци 
Презентации, игри, проектни файлове 
Инструкции и насоки за учителя за всеки час 
Упражнения и примерни задачи 
Ресурси за любознателни ученици

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Компютър 
(за всеки ученик)
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
tech-icon5
Инсталиран
софтуер
Необходим е инсталиран MS Office пакет (Word, Excel, PowerPoint) или алтернативи. 
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
III клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
IV клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране със Scratch
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VI клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VII клас I 54 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Устойчив свят (зелени технологии)
V клас I 60 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 1)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 2)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Киберсигурност
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Уеб дизайн и програмиране (HTML & CSS)
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Създаване на мобилни приложения с APP Inventor
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Ускорено учене
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0