с подкрепата на Фондация “Америка за България”
program11

Създаване на мобилни приложения с App Inventor 

Програмата е подходяща за ученици от профилирани паралелки и ученици от непрофилирани паралелки с интерес в сферата на информатиката, технологиите и програмирането. 
36 уч. часа
VIII-XII клас
Учители с добра компютърна грамотност

Програмата „Създаване на мобилни приложения с App Inventor“ запознава учениците с визуалното (блоково) програмиране и ги учи как да създават собствени мобилни приложения за смартфони. Курсът развива важни базови умения в областта на програмирането и е подходящ както за напълно начинаещи, така и за ученици, които имат предходен опит с програмиране.

Разнообразните практически проекти, включени в програмата, провокират интереса на учениците и неусетно ги въвеждат в основни понятия и концепции като „как мисли компютърът“, логиката на програмния код, как работят алгоритмите, какво представляват събития, променливи, условия, функции, списъци и оператори. Силната практическа насоченост на програмата превръща сложната и абстрактна теория в достъпни конкретни задачи, които постепенно стават все по-увлекателни и интересни за учениците.  

Застъпени са още процесът по отстраняване на грешки (дебъгване) и създаването на функционален дизайн за мобилните приложения. Учениците сами решават как да подобрят проектите, как да ги направят по-интуитивни, визуално привлекателни и лесни за използване от потребителите. 

Основни теми в програмата

topics-icon2
Събития, свойства и функции 
topics-icon2
RGB модел 
topics-icon2
Дебъгване 
topics-icon3
Координати
topics-icon3
Променливи, условия и оператори 

Какви знания и умения придобиват учениците

програмиране творчество логическо мислене  работа в екип решаване на проблеми

Какво могат да създадат учениците в края на програмата

Учениците създават собствен проект - мобилно приложение, като прилагат знанията от програмата. Мобилните приложения могат да се представят в училищни медии или по време на училищни събития. 
Интегриране в училище
 • ИУЧ и ФУЧ
 • Занимания по интереси 
 • Извънкласни дейности
 • Подходящо за STEM център 
Разпределение на темите
 • Всяка тема е с продължителност от 2 до 3 учебни часа.
 • Към всяка тема има предложение как и къде може да се раздели.
Преподавателски подходи
 • Дискусии 
 • Екипна работа 
 • Разработка на проекти
 • Работилници
 • Самостоятелна работа, търсене и изследване 
Връзка с други предмети
 • КМИТ
 • Информатика

Материали, включени в програмата

Подробно разписани уроци 
План на всеки урок
Инструкции и насоки за учителя за всеки час 
Упражнения и примерни задачи 
Ресурси за любознателни ученици
Презентации, игри, проектни файлове 

Необходима техническа и материална база

tech-icon1
Компютър 
(за всеки ученик)
tech-icon2
Компютър 
(за учителя)
tech-icon3
Достъп до 
интернет
tech-icon4
Проектор
tech-icon5
Телефон или
таблет (за учениците)
tech-icon5
Сваляне на файлове
tech-icon5
Инсталиран браузер Chrome
Учениците могат да използват личните си устройства - Android или iOS. Те трябва да са свързани през същия интернет, на който са свързани и компютрите. 
други програми

Разгледайте останалите програми

Вижте всички програми
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
III клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
IV клас I 32 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране със Scratch
III-IV клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
V клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VI клас I 51 ч.
Научете повече
program_image
Mатериали за практически упражнения по КМИТ
VII клас I 54 ч.
Научете повече
program_image
Програмиране на платка Micro:bit
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Устойчив свят (зелени технологии)
V клас I 60 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 1)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Разработка на компютърни игри (Ниво 2)
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Киберсигурност
V-VII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Уеб дизайн и програмиране (HTML & CSS)
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
program_image
Ускорено учене
VIII-XII клас I 36 ч.
Научете повече
0 / 0